Wonderville är en automatiserad marknadsföringsbyrå. Vi är ledande i Sverige på att automatisera och händelsestyra kommunikation. Med en egenutvecklad plattform för marketing automation vågar vi lova att ingen marknadsföring idag är mer kostnadseffektiv.
Vi på Wonderville har skapat en av Europas vassaste plattformar för marketing automation, eller automatiserad marknadsföring som vi säger i Sverige. Plattformen kallas eManager och jobbar just nu i femton stycken marknadsföringskanaler. Resultatet är häpnadsväckande - vi garanterar att ingen marknadsföring idag är effektivare!
Att investera i marketing automation är att investera i ditt företags digitala marknadsföringskanaler, och få maximal avkastning. Håll inte tillbaka ditt företags chans att få maximalt tillväxt. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Automatiserad marknadsföring

Navet i den automatiserade marknadsföring vi erbjuder våra kunder består av vårt egenutvecklade verktyg eManager. eManager låter oss automatisera marknadsföringsprocesserna i flera kanaler samtidigt. Enkelt förklarat är ett vanligt händelseförlopp: Med hjälp av eManager sänder vi ut marknadskommunikation i en kanal. Beroende på mottagarens agerande följer en kedja med automatiserad, händelsestyrd kommunikation i andra medier, till samma mottagare. Vi kan händelsestyra processer efter kundens beteende vilket innebär att tajmingen och relevansen i vår kommunikation är precisa.

Automatiserad marknadsföring är precis vad det låter som. Det är marknadsföring som sker automatiskt, beroende på händelser som skett innan. Det amerikanska begreppet för Automatiserad Marknadsföring är Marketing Automation.


VAD ÄR eMANAGER?

eManager är ett automatiskt digitaliserat marknadsföringssystem, ett system som för företag maximerar marknadsföringseffekten och ökar därmed försäljningen. eManager möjliggör samordning, översikt och interaktion mellan olika medier och kanaler på ett nytt och revolutionerande sätt.  Automatiseringen tillåter data att flöda från CRM-system till och mellan marknadsföringsplattformarna. Det integrerade, automatiserade och digitaliserade verktyget eManager ger en tydlig överblick på hur ett lead förvandlas till kund. Det digitala flödet mellan de olika plattformarna skapar också betydande effektivitetsvinster, då tidigare manuellt arbete numera kan skötas automatiskt.

 • AD

  AD är ett perfekt system för framtagning av annonser, visitkort, korrespondentkort och mycket mer. Modul AD har ett enkelt webgränssnitt som gör det enklare för sig att ta fram materialet du behöver.

 • Email

  Modul E-POST skapar och sänder e-post och mäter utfall. Den hierarkiska funktionaliteten är perfekt för större kedjor. Mallar, landningssidor och schemaläggning med mera är givetvis standard.

 • ePDF

  Modul ePDF konverterar enkelt dina trycksaker till digitala kataloger. Modul ePDF skapar blädderbara pdf:er till din hemsida. Enkelt för både dig och dina kunder.

 • Lead

  Vår modul LEAD erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för hantering av respons på digitala utskick. Att få en direkt överblick av resultat och uppföljning är ovärderligt.

 • Micro

  Vår modul MICRO ger dig möjlighet att skapa webbplatser, microsidor, som automatiskt optimeras för Google vilket gör att sidan hamnar högt i organiskt sök.

 • Poster

  I modul POSTER kan du snabbt och enkelt tillverka dina skyltar, posters och annat kampanjmaterial online. Mallar säkerställer den grafiska profilen.

 • Print

  PRINT är ett verktyg för variabelstyrd broschyrtillverkning. Ett obegränsat antal användare kan kopplas till ett konto. Användarna kan välja vilka av bolagets produkter som ska visualiseras i just deras broschyr, samt sätta egna priser. Ett enkelt, nytt och effektivt sätt att skapa butiksanpassade broschyrer.

 • SMS

  SMS är en utskicksmotor för text- och eller bildmeddelande till mobiltelefoner. Vilka som ska få kommunikationen kan enkelt kopplas samman med andra moduler såsom LEAD och E-POST – världsklass!

 • Web

  I WEBmodulen hanteras utseendet på din webbplats. Din webbplats kan automatiskt byta utseende vid kampanjtillfällen och även beroende på vilken användare som besöker den. Det är web 3.0 vi pratar om.

Kunder

Nedan finns ett urval av våra kunder. Vi hjälper dem att bearbeta sin marknad allt efter kundens specifika behov. Vill du veta mer - klicka på rutorna nedan! Visa fler →

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. På Wonderville händer det saker, du kommer bland annat att få veta mer om det hetaste som finns idag inom marknadsföring. Det stavas ”Marketing Automation”.

Namn
Epost

Leads

Vi kan hitta dina nya kunder! Vore det inte bra om du visste vilka av dina kunder som är intresserade av varje enskild produkt du vill marknadsföra? Med hjälp av leadsgenerering via automatiserad marknadsföring kan du hitta de kunder som är mer intresserade av dina produkter än vad andra kunder är – och du kan välja att kommunicera och bearbeta just dem just när de har behov av din produkt – visst är det bra!

 

Leads är benämningen på kunder och potentiella som är mer intresserade än andra. Man skiljer på kalla och varma leads, vilket innebär att några är mindre och några är mer intresserade. Med hjälp av leadsgenerering kan du utveckla dina säljinsatser. Bearbetar du många kunder kan du med hjälp av leadsgenerering få reda på vilka kunder som visar intresse och vilka som inte gör det. Bearbeta dem som är intresserade i exakt rätt tid, tajming i budskapet betyder allt.


ANALYS

Arbetet börjar med en grundlig analys som består av syfte och problemställning. Vi analyserar, bland annat, er tänkta målgrupp och undersöker validiteten av era befintliga kontaktuppgifter. I analysfasen definieras ert syfte och er målsättning med leadsgenereringen.


STRATEGI

Varje företag och varje kampanj är unik och har olika syften och förutsättningar. Att ha en tydlig strategi för hur bearbetningen av kunderna ska vara är av största vikt för att få maximal utdelning. Vi utser hos oss en projektledare och en kreativt ansvarig som arbetar i nära samarbete med er. I strategifasen ingår att fastställa hur ni vill framstå i era budskap och vad det är ni vill få fram till era mottagare. Vi tar fram förslag på hur kommunikationen ska komma att se ut och i hur många olika steg ni bör välja att leadsgenerera. Strategifasen mynnar ut i en konkret och detaljerad handlingsplan.


ACTION

Utifrån handlingsplanen som fastställts ska det praktiska leadsgenereringsarbetet ske. Viktiga parametrar att ta hänsyn till här är när de olika kampanjerna ska ske, och framför allt vad som ska ske efter utförd leadsgenereringskampanj. Vi leadsgenerar åt er och ser till att leadsgenereringen har korrekt omfattning för det efterföljande säljstöd och uppföljning som krävs. Vissa bolag sköter uppföljningen av leadsen själva, andra överlåter även uppföljningen av kampanjen till oss. Uppföljningen bör ske inom fem arbetsdagar efter varje utförd leadsgenerering.


UTVÄRDERING

Leadsgenerering ger omedelbar effekt. Effekten mäter vi och levererar till er. Tillsammans går vi igenom det utförda arbetet och vika resultat det gett. Vi mäter så utfört arbete svarar mot fastställda målsättningar. I våra utvärderingar är vi givetvis objektiva och belyser båda vad som var bra men även vad som kan bli bättre. Vi tror på bra relationer med våra kunder och strävar alltid efter att våra kunder ska bli mer än nöjda och givetvis vill fortsätta att arbeta med oss!

CSR

Wonderville arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility. För oss betyder CSR att vi som företag har ett socialt globalt ansvar. Vi på Wonderville har valt att engagera oss socialt och etiskt med hjälpprojekt för utsatta barn.

 

CSR är mer än bara sponsring och filantropi utan snarare om ansvar och medmänsklighet. Att arbeta med CSR behöver inte vara så stort och komplicerat som det många gånger kan tyckas. Vi har själva upplevt att man med ganska små medel kan göra stor skillnad.

 

Under hösten 2013 färdigställdes Wonderville School i Gamboula, Central Afrikanska Republiken. Skolan var Wondervilles första större CSR-projekt och har varit både engagerande och tillfredsställande. Skolan har idag ca 80 elever, varav 60 barn är föräldralösa.

 

Projektet startade med tanken att hjälpa till att färdigställa en byggnad till en skola, men växte till att bli en fullständig skola, med klassrum, bänkar, skolavgifter till barn som inte annars hade råd med skolgång med mera.

 

Läs mer

Det är vi som är WV

Wonderville har samlat de bästa! Tillsammans bildar vi ett oslagbart team med specialistkompetenser inom marketing automation. Vårt enda syfte med det vi gör är att skapa det ultimata resultatet för ditt företag.

NYHETER

Hör av dig

Hör av dig till oss för att ta ett förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer för dig om digitalisering och automatisering. Vi kan visa dig Sveriges mest avancerade case inom automatiserad marknadsföring. Vi på Wonderville kommer att jobba stenhårt för att överträffa dina förväntningar. Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig för boka tid!

Örebro Nygatan 16 b
702 11 Örebro

Borås Skaraborgsv. 21
506 30 Borås

Stockholm Sveavägen 140
113 50 Stockholm

019-500 97 00

info@wonderville.se

 

Namn

Epost

Meddelande