Asplunds Fastigheter

29 november, 2013

Efter ett långt samarbete med byggföretaget Asplunds Bygg blev vi ombedda att ta fram en grafisk profil för det nybildade fastighetsbolaget. Med uppdraget följer även årsredovisningar, fortlöpande informationsmaterial och annonser.

Kommentarerna är stängda.