Axfood

Besök projekt

31 oktober, 2016

Axfood behöver kontinuerligt kommunicera sina kampanjer till sina kunder, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vi skapade ett formspråk i kampanjerna och ersatte större delen av pappersdistributionen med epost-kommunikation. Vi kompletterade kampanjerna med en utbyggd webbplats och webshop för att stödja kampanjerna. Vi har även adderat sms-kampanjer i deras marknadskommunikation.

Kommentarerna är stängda.