Hewlett Packard

Wonderville byggde upp en modell för att via digitala kampanjer kvalificera intresserade kunder till HPs återförsäljare.

31 oktober, 2016

  • Arbetsprov HP

”Hur vet vi att de pengar vi investerar i marknadsåtgärder för våra återförsäljare ger någon avkastning?” Med den frågeställningen kom HP till oss på Wonderville och det var så vårt arbete tillsammans startade. Vi skapar digitala kampanjer för att generera leads och därigenom hitta intresserade kunder för HPs återförsäljare att att bearbeta.

Med hjälp av eManagers modul LEAD kan HP följa bearbetningen av de intresserade kunderna hos sina respektive återförsäljare och enkelt se vilken avkastning investeringarna genererat. ”HP har under 2011 med Wonderville som leverantör genomfört ett antal lyckosamma leadgenereringsprojekt för HPs återförsäljare. Dessa projekt har möjliggjort en utökad försäljning av HPs produkter och tjänster på den svenska marknaden.” Ove Lindqvist, Sales Specialist HP

Kommentarerna är stängda.