Volvo Cars International Customers

31 december, 2016

I vårt arbete tillsammans med Volvo Cars International Customers hjälper vi dem att få fram leads till två av Volvos internationella kundsegment: Diplomater och Militärer. Vi tar fram digitala kampanjer med målet att samla in leads från befintlig kunddatabas samt att addera nya adresser för framtida bearbetning.

Många av kommunikationerna är kampanjer i flera steg och innefattar även landningssidor där mottagaren landar vid klick någonstans på kampanjen. I uppdragen ingår också framtagning av banners, annonser och annat marknadsföringsmaterial, analogt såväl som digitalt.

 

Kommentarerna är stängda.